mandag 6. september 2010

Utregning av avgifter for privatimport av alkohol.

Tollvesenet har en guide om privatimport av alkohol med tre regneeksempler.

Tar jeg eksempelet med 12 flasker vin så får Toll.no 821 kroner i avgifter og 1621 som totalsum. Når jeg regner på dette selv ender jeg med 833.30 kroner i avgifter og 1633.30 kroner som totalsum. Det er jo ganske nært, men ikke helt likt. Og jeg skjønner ikke hva jeg gjør feil.

Toll.no oppgir at artikkelen har blitt oppdatert med nye satser for 2010 så man må vel anta at eksemplene er riktige.

Min fremgangsmåte er nå:
  1. Alkoholavgift, jeg tar satsen for vin(4,03 per volumprosent og liter) og regner ut 12 * 0,7 = 8,4 liter * 13 * 4,03 = 440,08 kroner.

  2. Emballasjeavgift er 4,97 kroner per glass/metall og 1,24 kroner for en pappkartong. 12 flasker vin * 4,97 = 59,64 + 1,24 = 60,88 kroner.

  3. Matproduksjonsavgift er på 0,71% av fakturasummen, så da regner jeg 0,71% av kostnad+frakt(600 + 200 i eksempelet) så 800/100 * 0,71 = 5,68 kroner.

  4. Merverdiavgift skal beregnes av kjøpesummen inkludert alle avgifter og frakt. MVA av 800 + 440,08 + 60,88 + 5,68 = 1306,64 / 100 * 25 = 326,66 kroner

  5. Totalt så skal dette bli 833,30 kroner(440,08 + 60,88 + 5,68 + 326,66) i avgifter og 1633,30 kroner(833,30 + 800) totalt. Det stemmer ikke med eksempelet til Toll.no

1 kommentar: